line

Konsertlər

line
24 May, 2014 line-con İ. Stravinskiy – “Əsgər hekayəsi”
11 Aprel, 2014 line-con S. Hacibəylinin 95 illiyinə və İ. Hacıbəylinin 65 illiyinə həsr olunmuş konsert
15 Mart, 2014 line-con V. A. Motsart - 2 fortepiano üçün orkestr ilə konsert, solistlər A.Litskiy (Rusiya) və M.Adıgözəlzadə (Azərbaycan), D.Şostakoviç - Simfoniya No 9
15 Fevral, 2014 line-con D. Puççini - Opera “Toska”
31 Yanvar
7 Fevral, 2014
line-con “Gəncliyin Səsi” Festivalı
24 May, 2013 line-con Dünya şöhrətli bəstkar D. Verdinin 200 illiyinə həsr olunan konsert
26 Аprel, 2013 line-con Dünya şöhrətli bəstəkar V. Lyutoslavskinin 100 illiyinə həsr olunan konsert
19 Аprel, 2013 line-con D. Liqeti “Lontano”; А. Şenberq, konsert fortepiano orkestr ile birlikdə; L. Berio, simfoniya
14 Fevral, 2013 line-con Ankarada Bilkend Simfonik Orkestri ilə təşkil olunmuş konsert (Türkiyə)
18 Yanvar, 2013 line-con 20 Yanvar Şəhidlərinə həsr olunmuş Konsert, J. Verdi -“Rekviem”
3 Dekabr, 2012 line-con Y. Sibelus -Orkestr ilə birlikdə skripka konserti, solist E. Qəniyev; Qara Qarayev – “İldrımlı yollarla” II süita
20 Noyabr, 2012 line-con VI Mstislav Rostropoviç adına Beynəlxal Festival
2 Noyabr, 2012 line-con Bül-Bül adına Beynəlxalq Müsabiqə, III Tur və Yekun Konsert