line

Konsertlər

line
27 Sentyabr, 2013  line-con  Ü. Hacıbəyli adına Beynəlxalq Musiqi Festivalı

Q. Maler -Simfoniya No 10 adajio
Bax-Stokovski - “Tokkata və fuqa”
L. Şpor - orkestr ilə birlikdə kvartet konserti